Birgitta Granquist

+ Individuell coaching

Birgitta Granquist – coach med erfarenhet av arbete i internationella miljöer, framförallt som delägare inom PwCs globala konsultorganisation men också under några år inom Life Science och IT. Över 20 års erfarenhet som chef med såväl strategiskt som operativt ansvar. Aktiv som föreläsare på bl a på Handelshögskolan i Göteborg i etikfrågor, arbetar med integration av akademiker genom Mitt Liv, är engagerad i Styrelseakademin och mentor inom Novare. Innehar civilekonomexamen och är ICF Professional Certified Coach (PCC), NLP Business Communication Master Practitioner och Diplomerad förändringsledare. Jag har grundat med en del psykologistudier och är utbildad i ett antal metoder för utveckling av ledare och verktyg för personlighetsbedömningar baserade på Myers-Briggs såsom Talent Q Dimensions och Drives.