Håkan Kellgren

+ Chefsutveckling och konflikthantering

Håkan Kellgren – adjunkt i praktisk konflikthantering och studierektor på Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet. Sedan våren 2006 knuten till Ekman & Partners. Drivit etaberingen av grundkurser i konfliktlösning vid Göteborgs Universitet. Lång erfarenhet av att utbilda chefer i organisationer och i näringsliv inom området konflikthantering och förebyggande konfliktarbete. Bakgrund som journalist och utbildad i internationella relationer. Har under senare år genomgått studier vid Gestaltakademin Skandinavien/University of Derby, England, organisationskonsultlinje.