Bertil Forsberg

+ Förändringsprocesser, ledar- och medarbetarutveckling

Bertil Forsberg – Coach med mångårig erfarenhet av coaching, ledar- och medarbetarprogram liksom kommunikativt förändringsarbete. Varit verksam inom riksdagen, näringslivsorganisationer och privata företag. Innehaft en rad olika positioner såsom informationsdirektör, utvecklingschef och HR-direktör. Drivit förändringsarbete i starkt vikande marknader. Fil kand vid Uppsala Universitet och utbildad vid Gestaltakademin. Certifierad coach och licensierad MBTI personlighetstestare. Licensierad för ledarutvecklingsprogrammet Klart Ledarskap.