Mats Pettersson

+ Ledarskap och förändring

Coach med mer än 25 års erfarenhet från ledande operativa och strategiska befattningar inom börsnoterade och P/E-ägda företag. I sitt arbete som Personaldirektör och Personalchef I internationella bolag har Mats tillskansat sig en gedigen erfarenhet av att arbeta med att bygga och stärka team-och ledningsgrupper, kultur och värderingar samt med stöd och coachning till ledare. Erfaren vad gäller organisationsförändringar, stora omstruktureringar av personal, mål-och visionsarbete samt HR-transformation. 2012 utnämndes Mats till Årets Human Resourcechef på Kompetensgalan. Mats har en examen från P-linjen på Stockholms Universitet kompletterad med studier vid Handelshögskolan, IMD och Styrelseakademien. Mats är certifierad MBTI personlighetstestare och utbildad coach.