Annika Bolz

+Förändring och individuell coaching

Annika Bolz – coach med mer än 15 års VD-erfarenhet från utbildnings- och seminariebranschen. Hon har drivit tillväxtföretag i internationella koncerner och utbildningsföretag i Sverige. Annika har erfarenhet från såväl förvärv såsom fusionsprocesser och strategisk utveckling. Hon har också erfarenhet från styrelsearbete i mindre bolag och har arbetat med ledningsstöd och affärs- och organisationsutveckling såväl operativt som i eget konsultbolag. Certifierad CTI coach och licensierad MBTI personlighetstestare.