Danne Rennéus

+ Ledningsgruppsutveckling och Individuell coaching

Danne Rennéus – coach med bred mediaerfarenhet. Entrepenör som startat, byggt och lett TV- och reklamfilmsföretag. Erfarenhet av att arbeta som dotterbolags-VD och i en börsnoterad mediakoncern, att bygga upp tillväxtföretag samt marknads- och strategisk analys. Ingenjör, fil kand samt Mastersexamen i Communication Theories (USA), utbildad coach och lic. MBTI personlighetstestare. Diplomerad gestaltterapeut från Skandinavien/University of Derby, England, organisations och terapeutlinjen.