Karin Ekman, VD

+ Affärsutveckling och ledarskap

Karin Ekman är en av pionjärerna inom affärsutvecklande coaching. Har grundat och drivit konsultföretag och varit VD för IT-företag. Erfarenhet från affärs- och strategiutveckling i Sverige och England och från styrelsearbete i tjänsteföretag och inom offentlig sektor. Speciellt fokus på förändringsprocesser. Civilekonom, utbildad coach, PCC (Professional Certified Coach) och lic. MBTI personlighetstestare.